Supermicro đã nghiên cứu tất cả những gì mà Intel Xeon Scalable Processor phù hợp và tạo ra các dòng Server khai thác tối đa công nghệ tích hợp trong dòng Chip này. Dòng Server X11 hỗ trợ nhiều core hơn, TDP cao hơn – 205 watts và Memory channel cũng lên tới 6 channels, số lane của PCI 3.0 tăng lên và network cũng hỗ trợ 100G/40G/25G/10G Ethernet 100G EDR InfiniBand; và tích hợp kiến trúc Omni-Path Architecture networking fabrics. Thậm chí, dòng sản phẩm mới X11 cũng hỗ trợ thêm NVMe flash, theo Supermicro thì có thể lên tới 16 triệu IOPS.

Tất cả các giải pháp và hệ thống Gen X11 của Supermicro và Server Building Building Block đều được xây dựng phù hợp với các giải pháp Data Center (next generation). Nghĩa là, các sản phẩm trên được hỗ trợ đầy đủ các tiêu chuẩn Redfish RESTful APIs. Và Supermicro Rack Scale Design (RSD) tận dụng hết tất cả tính năng của Data Center bằng các giải thuật disaggregating compute, network và các storage resource được phân phối chỉ trong 1 rack hoặc nhiều rack khác nhau.