Big Data

Supermicro Hadoop Solutions

Việc sử dụng công nghệ phân tích Big Data không còn câu hỏi bao giờ nữa, mà là bằng cách nào. Các doanh nghiệp đang triển khai giải pháp Hadoop cần hạ tầng với hiệu suất, tính linh động và tin cậy cực cao và có thể mở rộng tài nguyên 1 cách nhanh chóng. Supermicro Hadoop Solution, là các server đã được tích hợp và kiểm chứng về các thành phần server, storage, netoworking, phần mềm và cấu hình chuẩn để phục vụ các công việc liên quan đến Big data với hiệu năng cao nhất.

Supermicro Hadoop Cluster Solution
(Up to 1.15 PB Storage and 9 TB Memory)

Key Benefits

Designed ground up Thiết kế xếp tầng với cấu hình server và cluster chuẩn.

Best price/performance Chi phí giá tốt nhất khi so sánh mỗi Dollar bỏ ra với các server khác.

Advanced architecture dựa trên công nghệ mới nhất: Xeon E5-2600 v3, SAS3, NVMe

Cluster Building Blocks

Data Fabric

Supermicro 10GbE Switch (1-2)
• 48 port 10G SFP+/10GBase-T

Management Network

Supermicro 1GbE Switch (1)

Management Node

Supermicro Intelligent Management
Supermicro SuperServer 1U UP Xeon

Hadoop Name Nodes

Supermicro SuperServer (3)
1U DP Xeon E5-2600 v3
Hardware RAID, Redundant Power

Hadoop Data Nodes

Supermicro TwinPro or FatTwin (34)
2U-4U Xeon E5-2600 v3, dual 10GbE

Supermicro SuperRack

42U rack with Metered PDUs

Bao gồm tất cả các tinh năng, burn-in và testing, các bản cập nhật BIOS và Firmware, network configuration, cài đặt sẵn tất cả các option lựa chọn của Hadoop, gồm Cloudera và Hortonworks.

Supermicro Hadoop Cluster Solution Offerings

7 giải pháp được customize cho cấu hình của cluster, phù hợp với mọi nhu cầu của giải pháp Big Data:

• PoC Cluster
• High Capacity Cluster
• IO Optimized Cluster
• High Density Compute Cluster
• Large Memory & Storage Cluster
• Balanced Cluster
• Large Memory Cluster
  Hadoop Cluster Technical Specifications

PoC Cluster High Capacity Cluster IO Optimized Cluster High Density Compute Cluster Large Memory and Storage Cluster Balanced Cluster Large Memory/Dual 10G Cluster
Model / SKU SRS-14TP08-HADP-01 SRS-42SG18-HADP-01 SRS-42SG18-HADP-02 SRS-42FT36-HADP-01 SRS-42FT36-HADP-02 SRS-42TP36-HADP-01 SRS-42TP34-HADP-02
Data Node 8 18 18 36 36 36 34
Form Factor 2U TwinPro 2U SSG 4U FatTwin 2U TwinPro
2
E5-2630 v4
2
E5-2630 v4
2
E5-2650 v4
2
E5-2680 v4
2
E5-2650 v4
2
E5-2630 v4
2
E5-2650 v4
128GB 128GB 128GB 128GB 256GB 128GB 256GB
6 Bay 3.5″ 16 Bay 3.5″ 24 Bay 2.5″ 8 Bay 3.5″ 8 Bay 3.5″ 6 Bay 3.5″ 12 Bay 2.5″
Total Data Drive 48 288 432 288 288 216 408
Total Cores 160 360 432 1008 864 720 816
Total Memory 1TB 2.3TB 2.3TB 4.6TB 9.2TB 4.6TB 8.7TB
Total Storage 192TB (4TB) 1.72PB (6TB) 864TB (2TB) 1.15PB (4TB) 1.72PB (6TB) 864TB (4TB) 816TB (2TB)
Name Node 2x 1U WIO 3x 1U WIO 3x 1U WIO 3x 1U WIO 3x 1U WIO 3x 1U WIO 3x 1U WIO
Management Node 1x 1U WIO 1x 1U WIO 1x 1U WIO 1x 1U WIO 1x 1U WIO 1x 1U WIO 1x 1U WIO
Switches 1x 24PT GbE 1x 48PT GbE 1x 48PT GbE 1x 48PT GbE

1x 48PT 10GBase-T

1x 48PT10G SFP+

2x 48PT 10G SFP+

Cabinet (WxHxD) 14U
21.6×30.6×37.4
42U
23.5x 82.4x 48
PDU 1x2U 30A 2x 50A 208 3-Phase Metered PDU

  Server Specifications

SYS-F628R3-RTB+• FatTwin™ Server; EACH NODE (x4 Hot-plug System Nodes):
• Dual Socket R3 (LGA 2011) support: Intel® Xeon® processor E5-2600 v3 family; QPI up to 9.6GT/s
• 6 + 2 Hot-swap 3.5″ SATA3 HDD Bays
• 16x DIMM slots; up to 1TB DDR4 2133MHz reg. ECC memory
• 1x PCI-E 3.0 x16, 1x PCI-E 3.0 x8 Micro LP slot (flexible networking opt.)
• I/O ports: 2x GbE, 1x Video, 1x COM, 2x USB 3.0
80Plus Platinum• System management: Built-in Server management tool
(IPMI 2.0, KVM/media over LAN) with dedicated LAN port
• 2x 8cm 11K RPM middle fans
• 1280W Redundant Platinum Level Power Supplies
TwinPro
Titanium, 96% Efficiency
Power Supplies
SYS-6028TP-DNCR• 2x DP nodes in 2U; depth 30.5″, Each Node (x2 nodes):
• Dual Socket R3 (LGA 2011) support: Intel® Xeon® processor E5-2600 v3 family; QPI up to 9.6GT/s
• 16x DIMM slots; up to 1TB DDR4 2133MHz ECC memory
• 1x PCI-E 3.0 x16 and 1x PCI-E x8 slots
• 6x 3.5″ Hot-swap Drive Bays (up to 4x NVMe + 2x SAS3 or 6x SAS3)
• I/O ports: 2x GbE, 1x Video, 2x USB 3.0
Titanium Level• System management: Built-in Server management tool
(IPMI 2.0, KVM/media over LAN) with dedicated LAN port
• 4x 80mm heavy duty fans w/ optimal fan speed control
• 1600W Redundant Titanium Level (96%) High-efficiency Digital Power Supplies
TwinPro SYS-2028TP-DC1R• 2x DP nodes in 2U; depth 28.5″, Each Node (x2 nodes):
• Dual Socket R3 (LGA 2011) support: Intel® Xeon® processor E5-2600 v3 family; QPI up to 9.6GT/s
• 16x DIMM slots; up to 1TB DDR4 2133MHz ECC memory
• 1x PCI-E 3.0 x16 slot and 1x PCI-E x8 slot
• 1x PCI-E 3.0 x16, 1x PCI-E x8, and GPU support via x16 slot
• 12x 2.5″ Hot-swap SAS (8) / SATA (4) Drive Bays
• 1x InfiniBand port (FDR, 56Gbps), w/ QSFP connector
• I/O ports: 2x GbE, 1x Video, 2x USB 3.0
Platinum Level• System management: Built-in Server management tool
(IPMI 2.0, KVM/media over LAN) with dedicated LAN port
• 4x 80mm heavy duty fans w/ optimal fan speed control
• 1280W Redundant Platinum Level Digital Power Supplies

Titanium, 96% Efficiency
Power Supplies
SSG-6028R-E1CR16T• 2U Storage Server – Expansion / Performance / Flexibility
• Dual Socket R3 (LGA 2011) support: Intel® Xeon® processor E5-2600 v3 family; QPI up to 9.6GT/s
• 16x 3.5″ Hot-swap SAS3 Drive Bays (SAS3 via Broadcom 3108)
• 16x DIMM slots; up to 1TB DDR4 2133MHz ECC memory
• 1x PCI-E 3.0 x16 and 6x PCI-E 3.0 x8 slots
• I/O ports: 2x 10GBase-T, 1x Video, 1x COM, 2x USB 3.0, 1x Type A
Titanium Level• System management: Built-in Server management tool
(IPMI 2.0, KVM/media over LAN) with dedicated LAN port
• 4x 80mm hot-swap redundant PWM cooling fans
• 1000W Redundant Titanium Level (96%) High-efficiency Digital Power Supplies

Titanium, 96% Efficiency
Power Supplies
SYS-6028U-E1CNR4T+ / SYS-6028U-E1CNRT+• Virtualization Hosting, Cloud Computing, Data Center
• Dual Socket R3 (LGA 2011) support: Intel® Xeon® processor E5-2600 v3 family; QPI up to 9.6GT/s
• 12x 3.5″ Hot-swap SAS3 via Expander and AOC; 4x NVMe
• 24x DIMM slots; up to 1.5TB DDR4 2133MHz ECC memory
• SYS-6028U-TNRT+: 7x PCI-E 3.0 x8 slots (5 FH, 2 LP)
SYS-6028U-TNR4T+: 6x PCI-E 3.0 x8 slots (4 FH, 2 LP)
• I/O ports: 4x 10GBase-T (-E1CNR4T+) / 2x 10GBase-T (-E1CNRT+),
1x Video, 1x COM/Serial, 5x USB 3.0
Titanium Level• System management: Built-in Server management tool
(IPMI 2.0, KVM/media over LAN) with dedicated LAN port
• 4x heavy duty fans w/ optimal fan speed control
• 1000W Redundant Titanium Level (96%) High-efficiency Digital Power Supplies
SSG-6028R-E1CR12L• 2U Storage Server – Expansion / Performance / Flexibility
• Dual Socket R3 (LGA 2011) support: Intel® Xeon® processor E5-2600 v3 family; QPI up to 9.6GT/s
• 12x 3.5″ Hot-swap SAS3/SATA3 drive bays,
2x 2.5″ optional Hot-swap Drive Bays (rear)
SAS3 via Broadcom 3008 controller, IT mode
• 16x DIMM slots; up to 1TB DDR4 2133MHz ECC memory
• 1x PCI-E 3.0 x16, 6x PCI-E 3.0 x8 (slot 1 & 2 occupied)
• I/O ports: 2x 10GBase-T, 1x Video, 1x COM, 2x USB 3.0, 1x Type A
Platinum Level• System management: Built-in Server management tool
(IPMI 2.0, KVM/media over LAN) with dedicated LAN port
• 3x heavy duty fans w/ optimal fan speed control
• 920W Redundant Platinum Level Power Supplies
SSG-2028R-E1CR24L• 2U Storage Server – Expansion / Performance / Flexibility
• Dual Socket R3 (LGA 2011) support: Intel® Xeon® processor E5-2600 v3 family; QPI up to 9.6GT/s
• 24x 2.5″ Hot-swap SAS3/SATA3 drive bays; 2x 2.5″ optional Hot-swap rear side drive bays
• SAS3 via Broadcom 3008 – IT mode; SW RAID
• 16x DIMM slots; up to 1TB DDR4 2133MHz ECC memory
• 1x PCI-E 3.0 x16, 6x PCI-E 3.0 x8 (slot 1 & 2 occupied)
• I/O ports: 2x 10GBase-T, 1x Video, 1x COM, 2x USB 3.0, 1x Type A
Platinum Level• System management: Built-in Server management tool
(IPMI 2.0, KVM/media over LAN) with dedicated LAN port
• 3x heavy duty fans w/ optimal fan speed control
• 920W Redundant Platinum Level Power Supplies
SYS-1028R-WC1R• Dual Socket R3 (LGA 2011) support: Intel® Xeon® processor E5-2600 v3 family; QPI up to 9.6GT/s
• 10x 2.5″ Hot-swap SAS/SATA Drive Bays; optional 2x 2.5″ NVMe drives supported
• 16x DIMM slots; up to 1TB DDR4 2133MHz ECC memory
• 2x PCI-E 3.0 x16 FHHL slots
• I/O ports: 2x GbE, 2x SuperDOM, 1x Video, 1x COM, 6x USB 3.0 (4 rear, 2 front)
Platinum Level• System management: Built-in Server management tool
(IPMI 2.0, KVM/media over LAN) with dedicated LAN port
• 5x 4cm Counter-rotating PWM fans
• 700W Redundant Platinum Level Power Supplies
SYS-1018R-WC0R• Single Socket R3 (LGA 2011) support: Intel® Xeon® processor E5-2600 v3 family; QPI up to 9.6GT/s
• 8x 2.5″ Hot-swap SAS3/SATA3 + 2x 2.5″ Hot-swap SATA3 Drive Bays; default support 8+2 SATA3 HDD
• 8x DIMM slots; up to 512GB DDR4 2133MHz ECC memory
• 2x PCI-E 3.0 x16 FH slots and 1x PCI-E 3.0 x8 (in x16) HH slot
• I/O ports: 2x GbE, 2x SuperDOM, 1x Video, 2x COM, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0
Platinum Level• System management: Built-in Server management tool
(IPMI 2.0, KVM/media over LAN) with dedicated LAN port
• 3x PWM Cooling fans
• 750W Redundant Platinum Level Power Supplies
1Gb & 10Gb Ethernet Switches• Layer 2/3 Ethernet Switching, link aggregation (LACP), Jumbo frames, VLAN support
• Configuration Flexibility:
SSE-G24-TG4 – 24 ports of RJ45 1Gbps Ethernet with 4 SFP Combo ports,
    4 ports 10Gbps Ethernet (CX4, XFP, or SFP+), Stacking
SSE-G48-TG4 – 48 ports of RJ45 1Gbps Ethernet with 4 SFP Combo ports,
4 ports 10Gbps Ethernet (CX4, XFP, or SFP+), Stacking
SSE-X24S / SSE-X3348S(R) – 24 ports 10Gbps Ethernet (SFP+), Reverse airflow option
• Management: Web-based management interface, Industry standard CLI with telnet
SSH or local management port, Scripting, Logging
• Routing, Multicast:
Quality of service and DiffServ – 8 priority queues per port; Adjusted WRR and Strict Priority Scheduling
Security – 802.1x port based authentication, RADIUS and TACACS+ authentication, SSH / SSL encryption
• Dimensions: 17.3″W x 15.2″D x 1.7″H (440mm x 386mm x 43mm)
IPMI Server Management• HW fault alerts – E-mail or SNMP
• Redundant access for management
• Support for open standards (SMASH 2.0, LDAP, WSMAN)
• VLAN support
• KVM and Virtual Media and SOL (no additional license needed)
• Easy maintenance (Command line flash tools for firmware update)