Virtualization

Supermicro® Virtualization Solutions

Như bài trước NTC Cloud vừa giới về công nghệ VSAN của VMware thì hôm NTC Cloud xin được chuyển tới các bạn cấu hình hãng được SuperMicro xây dựng phù hợp với yêu cầu của VMware với chi phí có thể gọi là thấp nhất trong số các hãng.

Theo như VMware định nghĩa thì một VSAN Ready Node là “Server được cấu hình với tiêu chuẩn phần cứng được kiểm tra và chứng nhận cho việc triển khai VSAN, được khuyến cáo bởi cả OEM (nhà sản xuất thiết bị gốc) lẫn VMware” (VMware)

Bộ VSAN Ready Node được cấu hình sẵn trên 1 hoặc nhiều node server tuỳ vào nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp. Mỗi Server bao gồm loại và số lượng CPU, Memory, Flash, HDD và các thiết bị I/O Controller. VMware phân loại Ready Node thành : Hybrid Node và All-Flash, trong đó Hybrid Profile sử dụng ổ SSD + HDD thì All-Flash chỉ sử dụng ổ SSD để maximize hiệu suất

Hybrid Ready Node Profiles:

  • HY-8 Series: Up to 100 VMs per node
  • HY-6 Series: Up to 50 VMs per node
  • HY-4 Series: Up to 30 VMs per node
  • HY-2 Series: Up to 20 VMs per node

All-Flash Ready Node Profiles:

  • AF-8 Series: Up to 120 VMs per node
  • AF-6 Series: Up to 60 VMs per node
  • AF-4 Series: Up to 30 VMs per node

Với mỗi bộ Profile về căn bản tập trung giải quyết từng cấp độ nhu cầu khác nhau và cung cấp số lượng máy ảo khác nhau (số lượng máy ảo tuỳ thuộc vào cấu hình máy ảo được cấp phát).