Virtual Desktop and Gaming

NVIDIA® GRID™ VDI Solutions

Supermicro đã phát triển hàng loạt các giải phải SuperServer® để giải quyết thị trường đang phát triển cực nhanh – VDI. Các giải pháp này bao gồm Supermicro 1U, 2U, FatTwin™ hoặc dòng 4U Tower SuperServer® với cấu hình 2 x Intel® Xeon® E5-2600 v4/v3 CPUs, up to 3TB ECC 3DS LRDIMM or RDIMM DDR4-2400MHz in 24 DIMM slots, công thêm tính năng NVIDIA Tesla M10 / M60, cho phép tăng tốc virtual desktops tới bất kì user, địa điểm và thiết bị nào.

VDI hiện đang trở dần trở nên phổ biến, đi cùng với các hạ tầng wireless broadband, tốc độ nhanh hơn nhờ vào sự xuất hiện của 4G, các thiết bị ngày nay càng mạnh mẽ hơn (Smarthone, tablets, laptops), việc hiển thị màn hình cũng tốt hơn và nhiều doanh nghiệp cũng có chính sách thoải mái hơn trong việc cho nhân viên sử dùng thiết bị cá nhân để làm việc. Những hệ thống của Supermicro đem đến sức mạnh cao nhất trong từng CPU, memory, I/O bandwidth, khả năng lưu trữ và hiệu năng cho các ứng dụng desktop của doanh nghiệp. Các giải pháp của Supermicro được kết hợp với công nghệ từ NVIDIA GRID VDI, nhắm tới user là các nhân viên văn phòng và power user với M10, công nghệ sử dụng tối ưu user density. M60 với GPU được tối ưu bằng CUDA và hướng tới cho dân thiết kế và kỹ sư. Tất cả đều được Supermicro cam kết về chất lượng dịch vụ và độ tin cậy cho khách hàng.

System Configurations

 

Supermicro Systems with GRID VDI Support

Up to 3x GPU/Xeon Phi
1028GR-TR / 1028GR-TRT
• GPU Server, Mission-critical app., enterprise server, oil & gas,
financial, 3D rendering, chemistry, HPC
• Dual Socket R3 (LGA 2011) support: Intel® Xeon® processor
E5-2600 v4/v3 family; QPI up to 9.6GT/s
• 4x 2.5″ Hot-swap SATA3 Drive Bays
• 16x DIMM slots; up to 2TB ECC 3DS LRDIMM or RDIMM DDR4-2400MHz
• 4x PCI-E 3.0 x16 (3 GPU cards opt.) and 1x PCI-E 3.0 x8 slots
• I/O ports: 2x GbE/10GBase-T (TRT), 1x Video, 1x COM/Serial,
4x USB 3.0 (2 rear, 2 via header), 2x USB 2.0 (2 via header)
Platinum Level• System management: Built-in Server management tool
(IPMI 2.0, KVM/media over LAN) with dedicated LAN port
• 10x heavy duty fans w/ optimal fan speed control
• 1600W Redundant Platinum Level Power Supplies

Up to 6x GPU/Xeon Phi
2028GR-TR / 2028GR-TRT / 2028GR-TRH / 2028GR-TRHT
• GPU Server, Mission-critical app., enterprise server, oil & gas,
large database, e-business, on-line transaction processing, medical
• Dual Socket R3 (LGA 2011) support: Intel® Xeon® processor
E5-2600 v4/v3 family; QPI up to 9.6GT/s
• 10x 2.5″ Hot-swap SATA3 Drive Bays
• 16x DIMM slots; up to 2TB ECC 3DS LRDIMM or RDIMM DDR4-2400MHz
• 6x PCI-E 3.0 x16 (6 GPU cards opt.; TRH and TRHT SKUs) or
4x PCI-E 3.0 x16 (4 GPU cards opt.), and 1x PCI-E 3.0 x8 slots
• I/O ports: 2x GbE/10GBase-T (TRT, TRHT), 1x Video, 1x COM/Serial,
4x USB 3.0 (2 rear, 2 via header), 2x USB 2.0 (2 via header)
Platinum Level• System management: Built-in Server management tool
(IPMI 2.0, KVM/media over LAN) with dedicated LAN port
• 5x heavy duty fans w/ optimal fan speed control
• 2000W Redundant Platinum Level Power Supplies

2x NVMe + 8x SATA3 2.5″ (SAS3 opt.)
Flexible Network Opt.
1028U-TNRTP+ / 1028U-TNR4T+ / 1028U-TNRT+
• Virtualization Hosting, Cloud Computing, Data Center
• Dual Socket R3 (LGA 2011) support: Intel® Xeon® processor
E5-2600 v4/v3 family; QPI up to 9.6GT/s
• 10x 2.5″ Hot-swap Drive Bays; 2x NVMe + 8x SATA3, SAS3 optional
• 24x DIMM slots; up to 3TB ECC 3DS LRDIMM or RDIMM DDR4-2400MHz
• 2x PCI-E 3.0 x16 and 2x PCI-E 3.0 x8 slots (1 LP, 1 internal LP)
• I/O ports: 2x 10G SFP+ (-TNRTP+) / 4x 10GBase-T (-TNR4T+) /
2x 10GBase-T (-TNRT+), 1x Video, 1x COM/Serial, 5x USB 3.0
Platinum Level• System management: Built-in Server management tool
(IPMI 2.0, KVM/media over LAN) with dedicated LAN port
• 5x heavy duty fans w/ optimal fan speed control
• 750W Redundant Platinum Level Power Supplies

10x 2.5″ SATA3 or Opt.
8x SAS3
Flexible Network Opt.
1028U-TR4+ / 1028U-TR4T+ / 1028U-TRT+
• Virtualization Hosting, Cloud Computing, Data Center
• Dual Socket R3 (LGA 2011) support: Intel® Xeon® processor
E5-2600 v4/v3 family; QPI up to 9.6GT/s
• 10x 2.5″ Hot-swap Drive Bays; 10x SATA3 or Optional 8x SAS3
• 24x DIMM slots; up to 3TB ECC 3DS LRDIMM or RDIMM DDR4-2400MHz
• 2x PCI-E 3.0 x16 and 2x PCI-E 3.0 x8 slots (1 LP, 1 internal LP)
• I/O ports: 4x GbE (-TR4+) / 4x 10GBase-T (-TR4T+) / 2x 10GBase-T
(-TRT+), 1x Video, 1x COM/Serial, 5x USB 3.0
Platinum Level• System management: Built-in Server management tool
(IPMI 2.0, KVM/media over LAN) with dedicated LAN port
• 4x heavy duty fans w/ optimal fan speed control
• 750W Redundant Platinum Level Power Supplies

4x 3.5″ SATA3
Flexible Network Opt.
6018U-TR4+ / 6018U-TR4T+ / 6018U-TRT+ / 6018U-TRTP+
• Virtualization Hosting, Cloud Computing, Data Center
• Dual Socket R3 (LGA 2011) support: Intel® Xeon® processor
E5-2600 v4/v3 family; QPI up to 9.6GT/s
• 4x 3.5″ Hot-swap SATA3 Drive Bays
• 24x DIMM slots; up to 3TB ECC 3DS LRDIMM or RDIMM DDR4-2400MHz
• 2x PCI-E 3.0 x16 and 2x PCI-E 3.0 x8 slots (1 LP, 1 internal LP)
• I/O ports: 4x GbE (-TR4+) / 4x 10GBase-T (-TR4T+) / 2x 10GBase-T
(-TRT+) / 2x 10G SFP+ (-TRTP+), 1x Video, 1x COM/Serial, 5x USB 3.0
Platinum Level• System management: Built-in Server management tool
(IPMI 2.0, KVM/media over LAN) with dedicated LAN port
• 4x heavy duty fans w/ optimal fan speed control
• 750W Redundant Platinum Level Power Supplies

Titanium, 96% Efficiency
Power Supplies
Thunderbolt Support
Up to 4x GPU/Xeon Phi
HD Audio
7048GR-TR
• GPU Server, Mission-critical app., enterprise server, large database,
e-business, on-line transaction processing, oil & gas, medical app.
• Dual Socket R3 (LGA 2011) support: Intel® Xeon® processor
E5-2600 v4/v3 family; QPI up to 9.6GT/s
• 8x 3.5″ Hot-swap SATA Drive Bays, 3x 5.25″ peripheral Drive Bays,
1x 3.5″ fixed Drive Bay
• 16x DIMM slots; up to 2TB ECC 3DS LRDIMM or RDIMM DDR4-2400MHz
• 4x PCI-E 3.0 x16, 2x PCI-E 3.0 x8 (1 in x16), & 1x PCI-E 2.0 x4 (in x8)
slot (up to 5 GPU/Xeon Phi cards total)
• I/O ports: 2x GbE, 1x Video, 2x COM/Serial, 5x USB 3.0, 4x USB 2.0,
HD Audio, Thunderbolt support
Titanium Level• System management: Built-in Server management tool
(IPMI 2.0, KVM/media over LAN) with dedicated LAN port
• 4x PWM Middle cooling fans and 2x PWM rear exhaust fans
• 2000W Redundant Titantium Level Power Supplies

NVIDIA GRID Cards
NVIDIA Tesla M60 NVIDIA Tesla M60• 2-32 Concurrent Users
• 2 x GM204 GPUs
• 4096 Total CUDA Cores
• 16GB GDDR5 (8GB/GPU)
• Dual Slot Passive
• 300W TDP
NVIDIA Tesla M60 NVIDIA Tesla M10• Up to 64 Concurrent Users
• 4 x GM107 GPUs
• 2560 Total CUDA Cores
• 32GB GDDR5 (8GB/GPU)
• Dual Slot Passive
• 225W TDP

 

NVIDIA GRID Software Editions

 

GRID vAPP For users who want to deploying XenApp or other RDSH solutions. Office worker
GRID vPC For virtual desktop delivering standard PC applications, browser, and multimedia. Office Worker
GRID vWS For professional graphics applications; includes an NVIDIA Quadro driver. Professional Designer/Engineer